Om oss

Om oss


Vågens förskola har tre avdelningar i samma skolbyggnad som vi även delar med Nya Läroverket.

Tärnan och Fyren ligger vägg i vägg med varandra i samma huskropp och avdelningen Skäret ligger på andra sidan av vår gemensamma utegård. 

Vi har fina lokaler som är anpassade för vår verksamhet.

Vi arbetar tillsammans över avdelningarna och erbjuder en hög personaltäthet som ger oss möjlighet att arbeta med barnen i mindre grupper.


Vi har ett Reggio Emilia inspirerat förhållningssätt vilket gör att lärandet ska vara lustfyllt, men även meningsfullt.

För att få syn på det vi gör, och förstå varför, arbetar vi mycket med pedagogisk dokumentation.

Det synliggör verksamheten både för barn, föräldrar och pedagoger.


Vi fokuserar på att miljön ska vara en lärande miljö, underlätta och skapa goda förutsättningar för barnen att vara självständiga, bli utmanade och ta egna initiativ.

Vågens verksamhetsplan


Vågens likabehandlingsplan


Copyright @ All Rights Reserved