Personal

Personal på Vågens Förskola


Våra tre arbetslag består av utbildade barnskötare och förskollärare.

Vi arbetar aktivt för att driva det pedagogiska arbetet framåt genom ett reflekterande arbetssätt. 


Avdelning Skäret

Kristina JohanssonBerit Liminga

Elina Johansson Bergström

Gabriella Bäckström


Avdelning Tärnan

Anna Vikström

Zlifa Ali

Jenny Olsson

Anna lagenius


Avdelning Fyren

Anne Lindvall

Tarja Rousu

Carolina Marklund

Lisa Nordbrant

Rebecca Sjöberg


Rektor

Anne Lindvall


Huvudman

Carolina Marklund


Copyright @ All Rights Reserved